Trainingen op maat

Heeft U behoefte aan training binnen uw organisatie: Moveo komt vrijblijvend met u inventariseren welke concrete doelen u wilt bereiken. De trainingen worden vaker in co-creatie met U als opdrachtgever vormgegeven en de groepen zijn meestal niet groter  dan 12 deelnemers. Moveo werkt samen met collega’s en verzorgt in de regel met 2 trainers een training. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt  van 2 paar ogen tijdens de bijeenkomsten en de continuïteit wordt gewaarborgd.

De training vindt zoveel als mogelijk op de werkplek plaats, omdat bewezen is dat de werkplek de meest effectieve plek is om te leren.