Stressmanagement

Stress gedrag is soms effectief maar lang niet altijd. Het bewust worden en het leren maken van keuzes helpt je te kiezen voor het sturen op die onderwerpen die je nodig hebt  om beter te kunnen functioneren. Je kunt leren er zo handig mogelijk mee om te gaan. Je krijgt suggesties ter voorkoming van specifieke stressmomenten .