Sollicitatietraining

Solliciteren is een sociale vaardigheid en net als andere vaardigheden ( het houden van redevoeringen, het voeren van onderhandelingen etc.) kan solliciteren geleerd worden. Je kunt er mee oefenen en je kunt je dus voorbereiden. Moveo traint je in het schrijven van goede sollicitatiebrieven, cv’s en het voeren van sollicitatiegesprekken.