A.V.G.

A.V.G.
Persoonlijke gegevens en informatie die opdrachtgevers aan Moveo Maatschap kenbaar maken, worden gebruikt voor de werkzaamheden die Moveo Maatschap in opdracht uitvoert. Het doorgeven van gegevens en informatie gebeurt alleen wanneer dit binnen de opdracht is geformuleerd, vanwege het voldoen aan wettelijke verplichtingen, of ten behoeve van het invorderen van verschuldigde bedragen.
Moveo Maatschap verstrekt geen gegevens aan derden waardoor de privacy in het geding komt. Moveo Maatschap zal geen contactgegevens gebruiken om pro-actief informatie te verstrekken over zaken die in het belang zijn voor opdrachtgevers. Opdrachtgevers hebben het recht om hun persoonlijke gegevens uit het systeem te laten verwijderen. Moveo Maatschap stelt alles in het werk om datalekken te voorkomen en geeft openheid hiervan zodra dit heeft plaatsgevonden.