Gereedschapskist

Als consultants van Moveo zijn wij ervaren door permanente scholing, training en werk en passen dan ook meerdere methodes toe. Deze zetten wij in afhankelijk van de individuele vraag en in samenspraak met U als opdrachtgever. Op deze wijze kunnen wij voor ieder individu en bedrijf maatwerk leveren. Enkele voorbeelden:

MDlogoManagement Drives (MD)

Een methode om naar organisaties te kijken, laat zien dat mensen en organisaties bepaalde specifieke leidende denkpatronen hebben. Inzicht in die denkpatronen wordt verkregen middels het meten van drijfveren. Deze meetmethode is ontstaan na meting van drijfveren van tienduizenden mensen in binnen- en buitenland.

Op basis van die ervaring is een model ontwikkeld dat werkt met zes drijfveren die zowel in volgorde als sterkte kunnen verschillen. Bovendien worden positieve en negatieve aspecten van drijfveren onderscheiden. Lees meer:  www.managementdrives.com

Birkman-methode

De Birkman-methode gaat uit van het ‘goede’ in ieder mens. De volledige acceptatie van verschillen in mensen, zonder je direct te willen richten op het veranderen van mensen. Mensen zijn zoals ze zijn. Het is de kunst van de managers in organisaties om mensen zó in te zetten en zó te laten samenwerken dat aan de ene kant iedereen zichzelf kan en mag blijven en met veel plezier blijft werken en dat aan de andere kant de effectiviteit van het team met grote sprongen omhoog schiet en er nog betere resultaten worden behaald doordat er vooral slimmer wordt samengewerkt.

Medewerkers inzicht te geven in hun eigen gedrag, om te coachen en om teams beter en met meer plezier te laten samenwerken. Het is ook een uitgekiende methode voor loopbaanadvies. Iedereen, individueel of in groepsverband, die meer vaardigheden wil ontwikkelen en in de praktijk wil oefenen met het voeren van beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken, coachend leidinggeven, sollicitaties, etc. Lees meer: www.birkman.nl

Talentenspel

Het talentenspel wil mensen helpen hun leven zin te geven. Hun zielewens om gelukkig te zijn en anderen gelukkig te maken serieus nemen en helpen vervullen. En bijdragen dat wanneer iemand met zijn talenten en mogelijkheden zijn plek inneemt in het grotere geheel kan bijdragen aan collectieve bewustzijnsgroei. Het talentenspel werkt niet als het ego versterkend is. Het is geen sleutel om te ontsnappen aan de gevangenis van het ego-denksysteem. Lees meer: www.talentenspel.nl

Wandelcoaching

Een bijzondere vorm van coaching is wandelcoaching. Hierbij vinden de gesprekken tussen coach en cliënt al wandelend plaats, bijna altijd op een mooie plek in de natuur. Wandel coaching is in feite een vorm van natuur coaching, net als bijvoorbeeld tuincoaching.