Achtergrond Willem

Willem Bolt: Samen lopen: opbeurend en openbarend

Willem Bolt, van huis uit theoloog, ethicus, is je gesprekspartner bij persoonlijke beslissingen die van grote invloed zijn op je dagelijks functioneren. Door interactie zul je meer inzicht kunnen krijgen in oorzaken en gevolgen van je handelen. Het doel van de gesprekken is meer diepgang te krijgen en daarmee je probleemoplossend vermogen te versterken en te vergroten en nieuwe wegen te leren inslaan. In en tijdens een wandel-coaching zal de combinatie van gesprek en wandeling een ultieme afweer vormen tegen stress. Je leert je eigen begrenzing accepteren, een omslag te maken en te kiezen voor je eigen kansen. Bovendien ervaar je dat samen oplopen even opbeurend als openbarend kan zijn.

Wanneer het gaat over loopbaanbegeleiding dan wordt er (binnen) gewerkt met de methodes van bijvoorbeeld het LDC. Je ontwikkelt een grotere emotionele weerbaarheid door het verwerven van inzicht in je emoties met de methode van Bönninghausen. ILP wordt ingezet omdat we niet probleem- maar oplossingsgericht zijn.